نشانی دفتر مرکزی پمپ ملل:

استان تهران، جاده ساوه، سه را ه آدران، نبش خیابان شهدای هفت تیر پلاک ۵۳

صنایع پمپ ملل

  • pump-melal-phone-icon تلفن فروشگاه: ۳۳۹۸۳۶۵۹ ۰۲۱
  • pump-melal-mobile-icon تلفن همراه: ۱۴۹۲۳۵۶ ۰۹۱۲
  • pump-melal-phone-icon تلفن کارخانه: ۵۶۸۶۶۶۲۲ ۰۲۱
  • pump-melal-fax-icon فکس: ۳۶۶۱۹۵۴۹ ۰۲۱