انتخاب پمپ لجن کش | خرید پمپ کف کش و لجن کش در صنایع پمپ سازی ملل

پمپ لجن‌کش چیست و نحوه انتخاب آن چگونه است؟

امروزه پمپ‌های لجن کش می توانند در کاربریها ی گوناگونی از انتقال فاضلاب تا انتقال آب دریا نقش اساسی را در صنعت و زندگی روزمره ما خواهند...

ادامه مطلب

پمپ کف کش ایرانی | خرید پمپ کف کش و لجن کش در صنایع پمپ سازی ملل

پمپ کف‌کش چیست و نحوه انتخاب آن چگونه است؟

پمپ‌های کف‌کش در دسته پمپ‌های گریز از مرکز( سانتریفیوژ) مستغرق بوده. فشار سیال خروجی به میزان چرخش پروانه‌ها وابسته میباشد. کار این دست...

ادامه مطلب