این مقاله به نقش پمپ های فشار قوی ( فشار بالا )در سیستم‌ نمک زدایی می‌پردازد. جهت خرید انواع‌ پمپ کف کش و لجن کش به صنایع پمپ سازی ملل

پمپاژ فشار بالا و بهره وری انرژی با نوآوری پمپ فشار قوی

طبق آمار اخیر انجمن بین المللی نمک زدایی، رشد نمک زدایی به طرز چشمگیری در حال افزایش است. کاهش مصرف انرژی مورد نیاز فرآیند برای پایین آ...

ادامه مطلب

12